Saturday, April 25, 2020

mwy o flodau

Mae Irisau hardd yn y gymdogaeth yn eu hanterth. Dw i'n eu hedmygu nhw bob tro bydda i'n cerdded wrth yr ardd. Maen nhw'n edrych fel gwragedd Japaneaidd mewn kimono yn sefyll gyda'i gilydd. Bydd fy rhai i yn blodeuo cyn hir.

No comments: