Tuesday, April 21, 2020

fideo dysgu saesneg

Dwy wythnos wedi i fy nwy ferch ddechrau gweithio mewn ysgol feithrin yn Tokyo, caeodd ei drws nes Mai 6 oherwydd Coronafeirws. Dydyn nhw ddim yn gwastraffu amser gartref fodd bynnag. Roedden nhw wrthi'n cynhyrchu fideo ar gyfer y plant a'u rhieni yn yr ysgol. Dyma'r canlyniad. Gobeithio y bydd y fideo'n eu bendithio, a chodi eu calonnau yn ystod yr amser anodd.

No comments: