Saturday, April 11, 2020

canlyniad cadarnhaol arall

Collodd brawd y gŵr ei waith yn Caesars Palace am y tro pan gaeodd Talaith Nevada'r casinos i gyd fel mesur i frwydro yn erbyn Coronafeirws. Roedd o'n gweithio yn y nos a phrin o gwsg bob amser, ond o'r diwedd mae o'n cael digon o amser i gysgu, gweithio o gwmpas y tŷ. Mae ganddo amser i feicio a oedd yn ei ddiddordeb mawr o'r blaen. Dyma ei feic annwyl a oedd yn arfer beicio  arno fo am 50,000 o filltiroedd.

No comments: