Saturday, April 4, 2020

technoleg fodern

Wrth anogaeth i aros gartref barhau, dw i'n gweld pa mor gyfleus ydy technoleg fodern. Mae'r mab yn astudio cyrsiau'r coleg ar lein ers wythnos; dw i a'r teulu'n cynnal gwasanaeth boreol ddydd Sul wrth wrando ar bodlediad ein gweinidog; mae prydau o fwyd ar gael i archebu, ac yn y blaen.

No comments: