Wednesday, April 8, 2020

mynd heibio

"Maen nhw i gymryd peth o'r gwaed a'i roi ar ochrau ac ar dop ffrâm y drws i'r tŷ lle byddan nhw'n ei fwyta." 

Bydd y Passover yn cychwyn heno. Mae'n anhygoel gweld y gydberthynas rhwng yr hyn a wnaeth Duw yn y Passover cyntaf a'r hyn a wnaeth Iesu dros fil o flynyddoedd wedyn. Byddwn ni'n darllen Exodus 12 yn lle gwneud Seder heno.

No comments: