Monday, April 13, 2020

bendith

Ces i ynghyd â'r gŵr a'r mab ifancaf Ddiwrnod Atgyfodi bendithiol gartref ddoe wrth gofio beth wnaeth Duw dros y byd. Aeth ar y groes i dalu am ein pechodau ni; talodd yn llawn. Yna atgyfododd yn curo marwolaeth, a rhoi i ni obaith tragwyddol. Gwrandawon ni sawl cân a phregeth ar lein. 

Cafodd fy wyrion yn Texas hwyl yn casglu wyau plastig yn y tŷ ar ôl gwasanaeth cartref. Nid melysion oedd yn y wyau ond anifeiliaid plastig bach bach. Syniad da!

No comments: