Monday, October 4, 2021

12 -1

Mae fy ŵyr newydd ymuno â thîm pêl-droed dan chwech oed. Mae gêm yn y cynghrair ar ddydd Sadwrn. Aeth ei daid i'w gefnogi dros y penwythnos diwethaf. Yn anffodus, collodd ein tîm o 12 - 1. (Rwydodd rhai plant i'w gôl eu hun.) Roedd yn ymddangos, fodd bynnag, bod ein hŵyr yn mwynhau'r diwrnod, yn enwedig y bisgedi a gafodd ar ôl y gêm!

No comments: