Tuesday, October 26, 2021

caserol

Roeddwn i'n osgoi defnyddio'r popty yn ystod y tywydd poeth, ond wrth iddi droi'n hydrefol, dyma ddechrau coginio caserolau eto. Mae'n well gen i gaserolau oherwydd fy mod i'n medru glanhau'r llanast yn y gegin tra bod nhw'n cael eu gwneud yn y popty. Dyma'n swper ni neithiwr - caserol macaroni gyda thiwna, penwaig a brocoli.

No comments: