Wednesday, October 20, 2021

lleuad heliwr

Mae'n anodd gweld y lleuad o ddec cefn, a dweud y gwir,  oherwydd y coed sydd yn llenwi'n hiard ni. Roeddwn i'n benderfynol, fodd bynnag, i'w gweld hi'n gyflwr llawn ar ôl Noson y 13eg. Dyma gami allan ar y dec am ddau o'r gloch yn y bore, yr unig gyfle iddi ddod allan o'r rhwystr (y coed.) Roedd hi'n disgleirio'n llachar yng nghanol y nef yn goleuo'r noson ddistaw. Methais fynd yn ôl i gysgu wedyn, ond roedd yn werth chweil.

No comments: