Saturday, October 16, 2021

murlun ar furlun

Cafodd fy merch hynaf siom mawr fel artist. O ganlyniad yr economi ddrwg ddiweddar, roedd y tŷ bwyta mae hi wedi paentio murlun ar y wal, yn gorfod cau. Bydd o'n troi'n un newydd yn cynnig bwyd Gwlad Laos. Gofynnodd y perchennog i fy merch baentio murlun newydd ar yr un wal. Er bod hyn yn gyfle arall iddi, mae'n ofnadwy o dorcalonnus iddi weld ei gwaith celf yn cael ei ddileu gyda phaent llwyd. 

No comments: