Monday, October 25, 2021

golygfa

Wedi i fy merch gami allan o ddrws blaen ei fflat ar y 12fed llawr yn Tokyo, cafodd hi ei tharo gan yr olygfa anhygoel honno yn y pellter. Mae hi a'i ddwy chwaer yn byw mewn lle rhyfeddol.

No comments: