Thursday, October 14, 2021

mae pawb ar ei ennill

Mae llecyn penodedig ar gornel ein hiard ni ar gyfer dail a changhennau sych. Mae pentwr sylweddol erbyn hyn. Oherwydd y pwysau, cewch chi ffeindio tomwellt cyfoethog dan y pentwr. Daeth ffrind (ein deintydd mae o,) sydd yn garddio'n helaeth, i'w nôl y bore 'ma. Roedd y gŵr yn hapus gan ei fod o'n medru lleihau'r pentwr tra bod ein ffrind yn cael tomwellt gwych yn rhad ac am ddim.

No comments: