Wednesday, October 27, 2021

hen lun

Daeth fy merch o hyd i hen luniau ar ei ffôn, a'u rhannu nhw gyda'i theulu. Cawson ni chwerthin braf wrth gofio'r adeg bron i 20 mlynedd yn ôl. Dyma un ohonyn nhw - fy ngŵr yn siarad ar ffôn hynafol o flaen y tân clyd yn gwisgo'r un siwmper a'r crys melyn sydd ganddo hyd at heddiw.

No comments: