Friday, October 8, 2021

murlun newydd yn okc

Dyma furlun newydd gan fy merch! Mae cymeriad Kabuki yn syllu'n finiog arnoch chi! Dwedodd hi fod y wal honno'n hynod o heriol oherwydd coeden fawr sydd yn rhwystro'r olygfa a phibell ddraenio ar y wal. Cafodd hi gyngor gan artist arall wedyn; "goresgyn pob anhawster ydy gwaith murluniwr hefyd." Doeth iawn.

No comments: