Monday, October 11, 2021

neb, syr

Mae fy merch yn Japan yn cymryd rhan yn Inktober, a cheisio creu un darluniad bob dydd yn ystod mis Hydref. Mae hi'n darlunio yn seiliedig ar adnodau'r Beibl. Dw i'n hoff iawn o'r darluniad hwn (Efengyl Ioan 8:1-11); mae gan Iesu wyneb hynod o dosturiol. Cewch chi deimlo trugaredd Duw tuag at y ddynes.

“Neb, syr," meddai hithau.


No comments: