Saturday, October 9, 2021

armadillo

Yr unig armadillo a welais erioed ydy rhai wedi marw ar ochr strydoedd mawr. Pan es i am y tro'r bore 'ma, fodd bynnag, ces i fy synnu'n weld un mewn iard yn y gymdogaeth. Roedd o'n prysur chwilio am fwyd yn y glaswellt, a heb roi sylw ar neb. Bwytawyr pryfed maen nhw, ac maen nhw'n bwyta morgrug gwyn hefyd yn ôl rhyw wybodaeth. 

No comments: