Saturday, October 30, 2021

deilen

Mae'r coed yn prysur newid lliwiau eu dail. Dw i'n mwynhau mynd am dro yn yr heulwen ysgafn yn y bore cyn i bawb yn y gymdogaeth ddechrau eu tasgau tu allan. Fedrwn i ddim peidio รข chodi un o'r dail llachar wrth ochr iard cymydog eto. Bydd hi'n addurno ein bwrdd ni.

No comments: