Saturday, October 2, 2021

cam newydd


Mae'r mab ifancaf yn cymryd cam newydd heddiw wrth adael cartref yn swyddogol. Wedi rhoi cais yn helaeth am ddau fis, llwyddodd i gael swydd mewn cwmni cynhyrchion trydanol yn Nhalaith Missouri. Bydd o'n cychwyn ymhen deuddydd. Ar ôl tri mis, bydd o a'r cwmni'n penderfynu a fyddan nhw'n fodlon parhau'r contract neu beidio. Trefniant gwych i'r ddwy ochr heb os.

No comments: