Tuesday, October 12, 2021

gwaharddir mwgwd


"Gadewch y mwgwd, cymerwch y cannoli." Dyma'r arwydd gan Basilico’s Pasta e Vino, tŷ bwyta Eidalaidd yn California. Tony Roman, perchennog y tŷ bwyta yn sefyll yn gadarn yn erbyn y polisïau gormesol brechu, gan eu galw'n wrth-Americanaidd a hurt. Mae o'n gwahardd mygydau'r tu mewn. Daeth neb i'r tŷ bwyta yn gyntaf, ond wrth i'w ddewrder gael ei wybod, dechreuodd cwsmeriaid ddod, hyd yn oed o dalaith eraill, i'w gefnogi. Go dda ti, Tony! Mae angen mwy o bobl fel ti ar y byd.

No comments: