Saturday, October 23, 2021

bendith arall


Mae'n dair wythnos ers i'r mab ifancaf ddechrau ei fywyd newydd. Cafodd ei arwain at gwmni gwych gyda staff clên mewn tref fach gyda phobl gyfeillgar a chymwynasgar. Dwedodd ei fod o'n dod ar draws bobl felly ym mhob man, fel pe bai ond pobl glên yn byw yno! 


No comments: