Tuesday, November 2, 2021

cadw danedd yn iach

"Mae popeth yn edrych yn iawn, y dannedd a'r deintgig," meddai fy neintydd, a dechrau crafu'r tartar i ffwrdd. Ces i apwyntiad blynyddol y bore 'ma. Diolch i fy mam a oedd yn ceisio cadw fy nannedd yn iach drwy gydol fy mhlentyndod, yn anaml iawn fy mod i'n cysgodi trothwy deintydd hyd at heddiw. 

No comments: