Monday, November 1, 2021

bro fy mebyd

Aeth fy merch i'r mynyddoedd ar gyrion Tokyo dros y penwythnos, a gyrru lluniau ata i. Mae un ohonyn nhw'n fy atgoffa i o fro fy mebyd oherwydd y llinellau trydan foltedd uchel. Roedd fy nhÅ· yn union dan rai llinellau, ond doedd neb yn poeni am eu heffaith yn erbyn iechyd ar adeg honno. Roedd nifer o blant (gan gynnwys fi a fy mrawd) yn arfer dringo'r tyrau trydan hyd at y lefel cyntaf yn anwybyddu'r arwyddion rhybuddio! Cafodd neb ei ladd o leiaf.

No comments: