Monday, November 29, 2021

goleuni'r byd

“Myfi yw goleuni'r byd,” meddai Iesu. “Ni bydd neb sy'n fy nghanlyn i byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd.”

Hanukka Hapus

No comments: