Saturday, November 27, 2021

cinio heb goginio

Daeth fy merch hynaf a'i gŵr, fy mab hynaf a'i deulu diwrnod ar ôl Diwrnod Diolchgarwch. Cawson ni ginio mawr neithiwr heb i mi goginio o gwbl. Daeth fy merch â'r gweddill o'r cinio sydd ar ôl oddi wrth fwrdd ei mam yng nghyfraith. Roedd yna ddigon i ddau ginio. Bwyton ni bopeth. Ces i hoe rhag coginio tra lleihau gwastraff.

No comments: