Tuesday, November 9, 2021

cynnes am y tro

Mae mis Tachwedd yn bwrw ymlaen. Braf ydy gweld y dail lliwgar yn y gymdogaeth wrth i mi fynd am dro yn y bore. Mae hi braidd yn gynnes yr wythnos 'ma fodd bynnag (60F/15C) - tywydd Oklahoma ydy o. Bydd y tymheredd yn gostwng fel carreg dros nos nes ymlaen.

No comments: