Saturday, November 13, 2021

rhwystr newydd

Mae'r ci drws nesaf druan yn dal i ddod yn ein hiard gefn ni. Gwelais heddiw ei fod o, ynghyd ei ffrind newydd yn rhedeg yn yr iard yn hapus braf. Dan ni wedi gosod log rhwng bwlch y ffens, ond maen nhw'n benderfynol i ddod i mewn fel bydden nhw'n ei wthio fo i ffwrdd. Roedd rhaid i'r gŵr gryfhau'r rhwystr. Gobeithio y bydd hyn yn datrys y broblem.

No comments: