Thursday, November 25, 2021

diwrnod diolchgarwch 2021

Diolch i ti, fy Nhad am faddau i mi drwy waed Yeshua,
a fy mabwysiadu i fel dy blentyn.
Diolch i ti, Yeshua am dalu fy nyled ar y groes.
Diolch i ti Ysbryd Glân am fyw yna i.

Diolch i ti am dy addewid; fe ddoi di'n ôl yn fuan.
Tyrd, Arglwydd Yeshua!

No comments: