Tuesday, November 16, 2021

storm

Mae'n heulog, ond dan ni'n cael storm. Storm ddail ydy hi. Mae'n bwrw dail yn drwm weithiau. Pan gamais allan o'r drws blaen y bore 'ma, clywais sŵn uchel yn atseinio yn yr awyr ddistaw. Sŵn cnau'n disgyn o'r coed ar do sinc y cymydog oedd. Rhaid bod yn ofalus neu cewch chi'ch anafu ar eich pen!

No comments: