Friday, November 12, 2021

tyllau rhyfedd

Dechreuodd tyllau rhyfedd ymddangos yn yr iard yn ddiweddar. Er fy mod i'n llyfnhau wyneb y pridd, byddan nhw'n dychwelyd bob dydd. Datryswyd y dirgelwch gan ddyn a ddaeth i chwistrellu o gwmpas y tŷ ddoe. Dwedodd mai antlion a greodd y tyllau. Creadur rhyfeddol ydy o. Gofynnais i'r dyn am beidio â chwistrellu'r tyllau; bydd antlion yn datrys y broblem forgrug!

No comments: