Wednesday, November 17, 2021

peth anarferol

Roedd y gŵr yn Oklahoma City dros y penwythnos er mwyn mynychu rali yng Nghapitol y dalaith. Cafodd gyfle i dreulio amser gyda'n merch hynaf a'i gŵr hefyd sydd yn byw cyfagos. Roedd o'n helpu paentio murlun newydd ein merch hyd yn oed, gwaith hollol anarferol iddo.

No comments: