Friday, November 19, 2021

murlun er cof

Mae fy merch hynaf newydd orffen murlun arall, ar wal tŷ bwyta Laosaidd yn Oklahoma City. Ar y murlun a oeddwn i'n sôn amdano paentiwyd y murlun newydd. Nain y perchennog a fu farw misoedd yn ôl ydy'r model. Mae o'n fodlon dros ben bod fy merch wedi llwyddo i greu murlun hyfryd er cof amdani.

No comments: