Monday, November 15, 2021

gwahanol fath o fandad


Dw i'n cydymdeimlo â Denny Patterson yn llwyr. Un o'r arferion eglwys dw i ddim yn ei hoffi ydy "amser gorfodol cyfarch" yn ystod gwasanaeth addoli. Bydd o'n gyrru ofn at bobl swil fel Denny a fi. Mae pawb yn prysur gyfarch a sgwrsio cyn ac ar ôl y gwasanaeth beth bynnag; does dim rhaid gorfodi pobl i siarada mwy yn ei ganol, yn fy nhyb i. Dw i'n falch bod ein heglwys ni'n peidio â'i wneud o bellach. Rhaid i Denny ddod aton ni!

No comments: