Wednesday, November 3, 2021

sac colledig


Mae'n beth cyffredin cael eich eitemau personol colledig yn ôl yn Japan gan fod y darganfyddwyr yn mynd â nhw at yr heddlu neu swyddfa briodol heb feddwl dwywaith. Cafodd fy merch, fodd bynnag, brofiad anhygoel pan gollodd ei sac cefn yn ddiweddar. Tra oedd hi'n ymholi, cafodd alwad ffôn gan ei hysgol; cafodd ei sac ei ddarganfod yn swyddfa'r post. Doedd dim pethau i'w hadnabod, ond dyfalodd y staff, drwy beth oedd tu mewn (llyfrau plant, amserlen dosbarthiadau,) fod rhaid i'r sac berthyn i athro/athrawes; yna, ffoniodd o'r ysgolion cyfagos nes iddo ddod hyd i ysgol fy merch!

No comments: