Wednesday, November 10, 2021

cludo logiau

Mae'n amser i gludo'r logiau tân wrth ochr y tŷ i'r garej. Cyflogodd y gŵr hogyn o'r eglwys i'w helpu. Un hoffus a gweithgar ydy o, prin yn y dyddiau hyn. Gwnaethpwyd pentwr mawr rhyngddyn nhw erbyn canol dydd. Bydd yna fwy ar ôl i'r goeden yn yr iard gefn gael ei thorri'n logiau tân.

No comments: