Tuesday, October 11, 2022

6 marblis

Ffeindiais fag o farblis yn y cwpwrdd. Dim ond chwech oedd gwastad. Ces i syniad gwych; gallan nhw gynrychioli fy chwech o blant. Gosodais i nhw yn ôl oedran y plant, o'r chwith i'r dde (merch, merch, mab, merch, merch, mab) wrth ffenestr y gegin. Maen nhw'n disgleirio yng ngolau'r haul.

No comments: