Tuesday, October 18, 2022

y ddraig goch

Dangosodd y gŵr i mi'r llun hwn wedi cerdded yn y gymdogaeth - y Ddraig Goch! Cnociodd y gŵr ar y drws blaen a siarad â dynes y tŷ hyd yn oed! Roedd ei thaid yn dod o Dde Cymru. Er nad oedd hi erioed wedi bod yn y Wlad, mae hi eisiau ymweld â hi un diwrnod. Syndod mawr! Dw i ddim yn ddigon dewr cnocio ar ei drws fel gwnaeth y gŵr, ond os wela' i hi yn ei iard flaen, gobeithio y cawn ni sgwrs sydyn.

No comments: