Monday, October 10, 2022

cynhaeaf

Cynaeafodd y cymydog ifanc ei bwmpenni! Roeddwn i'n sylwi bob bore eu bod nhw'n tyfi'n enfawr dan eu dail llydan. Gobeithio y bydd o'n eu bwyta nhw nes ymlaen yn lle eu taflu nhw i ffwrdd. 

No comments: