Friday, October 21, 2022

siwrnai hir

Roedd rhaid i fi a'r gŵr fynd i Oklahoma City, bron i 200 filltir i ffwrdd, er mwyn adnewyddu’n cardiau adnabod y Fyddin. Caewyd y swyddfa agos a oedd yn arfer gofalu amdanon ni, diolch i'r toriadau cyllideb diweddar. Anfonwyd ein harian ni at wlad bell er mwyn amddiffyn ei ffin tra bod ein un ni yn cael ei threisio. Dyna'r rheswm y siwrnai hir beth bynnag. Aeth popeth yn iawn ac eithrio fy nghefn tost. Yr ochr gadarnhaol oedd fy mod i'n cael ymweld â fy merch hynaf a'i gŵr yn eu tŷ newydd yn Oklahoma City am y tro cyntaf. Roeddwn i'n medru helpu ei busnes tatŵ yn ystod y tymor prysur cyn Halloween hefyd.

No comments: