Saturday, October 15, 2022

katfish kitchen

Gan fod ffreutur y brifysgol ar gau'r wythnos 'ma, es i a'r gŵr i Katfish Kitchen, ein hoff dŷ bwyta yn y dref. Roedd y bwyd yn dda eto. Roeddwn i'n edrych ar fap y byd ar y wal tra bod y gŵr yn talu. Mae gan y cwsmeriaid gyfle i ddangos lle maen nhw'n dod drwy osod pin ar eu gwledydd gwreiddiol; cewch chi'ch synnu'n gweld bod nhw'n dod o bedwar ban byd. Gwelais ychwanegiad newydd - Israel!

No comments: