Saturday, October 29, 2022

arwydd swyddogol

O'r diwedd, cawson ni arwydd swyddogol Kevin Stitt. Clywais fod ymgyrch ei wrthwynebydd yn cael ei ariannu'n hael gan y bobl fawr tu allan i'r dalaith. Dalen ni ddal ati'n wyliadwrus.

No comments: