Monday, October 31, 2022

cnau rhad ac am ddim

Mae coed hickory yn cynhyrchu tunnell o gnau eleni. Casglais lond bag yn y gymdogaeth. Rhostiais i nhw yn y popty ar ôl eu golchi mewn dŵr finegr. Maen nhw'n faethlon ac yn rhad ac am ddim, ond mae'n cymryd cymaint o amser i wahani'r cig o'r cregyn. Dw i'n mynd i adael y gweddill i'r gwiwerod.

No comments: