Wednesday, October 12, 2022

fideo rysáit


Diflas ydy'r rhan fwyaf o'r fideo rysáit ar y we. Mae'r bobl yn siarad gormod amdanyn nhw, am eu babis a'u hanifeiliaid anwes, neu dangos sut maen nhw'n torri'r llysiau. Dyma un o fy hoff ddynes sydd yn creu fideo hynod o bleserus a defnyddiol. Dw i'n hoffi ei hacen gyfeillgar (a chryf iawn) o'r De hefyd. Dydy hi ddim yn meindio dangos ei chamgymeriadau a'r llanast chwaith!

No comments: