Tuesday, October 25, 2022

daeth adref

Daeth paentiad fy merch hynaf yn Amgueddfa Morikami adref, wedi'r arddangosfa orffen. Gosododd hi o ar wal ei hystafell wely. Er ei fod o dipyn yn rhy fawr i'r ystafell, mae'n edrych yn hyfryd. Efallai bydd fy merch yn cael breuddwydion braf.

No comments: