Tuesday, October 4, 2022

fy mam yn dathlu

Ces i'r llun hwn gan fy mrawd a ymwelodd â'n mam ni Ddiwrnod Parch yr Oedrannus. Trefnodd staff y cartref henoed ddathliad siriol drosti hi. Cafodd hi lythyr ac anrheg gan Lywodraethwr Tokyo. Mae hi'n gwisgo het a fest arbennig ar gyfer 100fed penblwydd.

No comments: