Monday, October 17, 2022

diwedd da


Roedd ein gweinidog ni'n pregethu o Ddatguddiad Ioan, un bennod bob wythnos ers tro. Cyrhaeddodd y 22ain ddoe. Er fy mod i wedi darllen Llyfr y Datguddiad sawl tro, roedd yn wych cofio cynllun terfynol ac addewidion Duw dros y ddynoliaeth a'r byd. Da yw. Tyrd, Arglwydd Iesu!

No comments: