Friday, October 7, 2022

bara cymun


Bydd gwasanaeth Cymun ddydd Sul. Cynhalir sawl tro yn ein heglwys ni. Y fi sydd yn paratoi bara a gwin (sudd grawnwin.) Mae wafferi penodol ar gael, ond maen nhw'n ofnadwy o ddrud. Roeddwn i'n arfer prynu bara, torlillas, ayyb, ond dyma ffeindio bag o "gracers wystrysen" yn Walmart yn ddiweddar. (Does dim wystrysen ynddyn nhw.) Maen nhw'n fach a rhad (un ddoler.) Perffaith!

No comments: