Friday, October 28, 2022

gyda Iesu

Dw i newydd ddod yn ôl o seremoni goffa aelod fy eglwys, eto. Cafodd John, 74 oed drawiad ar y galon, a fu farw yn y fan a'r lle'r wythnos diwethaf. Aeth at yr Arglwydd Iesu ar yr unwaith. Mae'r teulu a'i ffrindiau agos mewn sioc yn naturiol oherwydd ei fod o wedi mynd mor sydyn. Ond eiddigeddus ohono fo ydw i. Byddwn i eisiau ei ddilyn o, os yn bosib.

No comments: