Saturday, October 1, 2022

llew-forgrug

Mae antlions yn ôl yn fy iard gefn. Creaduriaid rhyfeddol ydyn nhw. Maen nhw'n palu'r pridd a chreu pyllau ffurf côn er mwyn dal morgrug a phryfed bach. Roeddwn i heb eu gweld nhw drwy'r haf, ond mae eu pyllau wrth y wal bellach. Yn anffodus, does dim llawer o forgrug yn ddiweddar am ryw reswm. (Roedd morgrug ym mhob man ychydig amser yn ôl.) Gobeithio y cân nhw ddigon o fwyd.

No comments: