Tuesday, January 3, 2023

2023

Casglodd y plant a'r wyrion yma dros y flwyddyn newydd yn lle'r Nadolig. Roedden ni'n treulio dyddiau teuluol prin ymysg cyffro a gweiddi hapus y bychain. Dim ond un pryd a goginiais. Bwyton ni tu allan, a phrynu bwyd am y gweddill o'r prydau. Wedi golchi pentwr o ddillad gwely a thaweli; hwfro, mopio'r llawr, mae'r tŷ yn ddistaw unwaith eto. Blwyddyn Newydd Dda.

No comments: