Tuesday, January 31, 2023

tywydd garw a rhaglen ddiddorol

Daeth fy merch hanaf a'i gŵr i fynd at ddeintydd lleol, sydd yn ffrind teulu. Roedden nhw'n bwriadu gadael ar ôl yr apwyntiad ddoe, ond cawson nhw eu caeth oherwydd eira a rhew. Gobeithio y bydd y ffyrdd yn cael eu clirio heddiw. Yn y cyfamser, cawson ni ymlacio a gwylio rhaglen hynod o ddiddorol ar Netflix, o'r enw Makanai: coginio ar gyfer tŷ maiko.

No comments: